Tarieven zijn afhankelijk van de aard van de tekst, moeilijkheidsgraad van de tekst, woordenaantal en de gewenste leverdatum. Een beëdigde vertaling is voorzien van een originele handtekening en stempel en is een waarmerk dat de vertaling volledig is en inhoudelijk naar beste weten overeenstemt met de brontekst.

Tarieven voor (beëdigde) vertalingen:

De prijs van een vertaling wordt berekend op grond van het aantal woorden in de doeltaal. De volgende tarieven gelden zowel voor vertalingen uit het Pools naar Nederlands als uit het Nederlands naar Pools:

€ 0,12 - € 0,18 per woord afhankelijk van de moeilijkheidsgraad

Voorbeeld:
Een standaard A4 met gemiddeld 500 woorden (bijv. persoonlijke brief): € 60,00
Een standaard A4 met gemiddeld 500 woorden (bijv. technische handleiding, notariële akte): € 90,00

Tarieven voor beëdigde vertalingen van standaard documenten:

Voorbeelden van beëdigde vertalingen van standaard documenten:

 • Afschriften en uittreksels van de burgerlijke stand
 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Overlijdensakte
 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid
 • Uittreksels van het bevolkingsregister (GBA)
 • Uittreksels uit het handelsregister
 • Documenten m.b.t. de nationaliteit
 • Notariële akten
 • Echtscheidingpapieren en alimentatieverklaringen
 • Diploma's, getuigschriften en certificaten
 • Verklaringen van de Belastingdienst

Voor beëdigde vertalingen van standaard documenten zowel uit het Pools naar Nederlands als uit het Nederlands naar Pools is het tarief €35,00 voor de eerste pagina van het document en elke volgende pagina van hetzelfde document €10,00.

Voor extra afschriften geldt een vast tarief van €15,00 voor de gehele vertaling.
Voor dringende beëdigde vertalingen geldt een toeslag van 25%.
Betaling voor bedrijven: 100% binnen 14 dagen na levering
Betaling voor particulieren: 100% bij opdracht
Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW

Voor de aanvraag van uw vertaling kunt u gebruik maken van ons opdrachtformulier. Deze kunt u downloaden via: Opdrachtformulier

Op alle leveringen van Zweekhorst Vertaalwerk zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze kunt u downloaden via: Algemene_voorwaarden