Zweekhorst Vertaalwerk verzorgt (beëdigde) vertalingen en correctie- en redactiewerk voor bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren van Pools - Nederlands en Nederlands - Pools

Juridisch

 • notariële akten
 • documenten van Burgerlijke Stand:
  • geboorteakten
  • huwelijksakten
  • overlijdensaktes
  • uittreksels van Gemeentelijke Basis Administratie etc.
 • testamenten
 • verklaringen van erfrecht
 • huurovereenkomsten
 • vonnissen
 • arbeidscontracten
 • bedrijfsstatuten etc.

Commercieel

 • uittreksels van KvK
 • leveringsvoorwaarden
 • bedrijfscorrespondentie
 • jaarverslagen etc.

Technisch

 • gebruiksaanwijzingen
 • patenten
 • productbeschrijvingen
 • veiligheidsinstructies etc.

Algemene vertalingen

 • diploma's
 • getuigschriften
 • autopapieren
 • folders etc.

Communicatieve dienstverlening in de relatie tussen Nederland en Polen: