Natalia Zweekhorst-Krüger

Natalia Zweekhorst-Krüger, geboren in Poznań (Polen), heeft in 1990 haar wo-masteropleiding Cultuurwetenschappen en vervolgens de postdoctoraalstudie Journalistiek aan de Adam Mickiewicz University Poznań in Polen afgerond. Als tolk/vertaler Pools-Nederlands en Nederlands-Pools, beëdigd door de rechtbank in ’s-Gravenhage, verzorgt zij (beëdigde) vertalingen, telefonische tolkdiensten en tolkdiensten op locatie voor bedrijven, overheidsinstellingen, politie en particulieren. Alle vertalingen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en worden nationaal en internationaal erkend.


Natalia Zweekhorst-Krüger is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Bureau Wbtv) onder nummer 1978. Bureau Wbtv is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en is door de minister van Veiligheid en Justitie belast met de uitvoering van een deel van de Wet beëdigde tolken en vertalers.

> Raad voor Rechtsbijstand


Natalia Zweekhorst-Krüger is aangesloten bij het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV). Het NGTV is de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland.

> Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers


Natalia Zweekhorst-Krüger is aangesloten bij het Pools Genootschap van Tolken en Vertalers (TEPIS). TEPIS is de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Polen.

> Pools Genootschap van Tolken en Vertalers